PRZYRODA Strona Główna PRZYRODA
Forum dyskusyjne PRZYRODA to doskonale miejsce do wymiany informacji, poszerzania wiedzy, rozwiazywania problemow i wszystkiego co tylko zwiazane z przyroda i jej ochrona.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Program ochrony susła perełkowanego w Polsce
Autor Wiadomość
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2006-10-24, 20:44   Program ochrony susła perełkowanego

ZamToP przystępuje do programu, który jest realizowany już od kilku lat.
Z poprzednich lat realizację programu znam pobieżnie. Dotychczasowa realizacja to:
- utrzymanie siedlisk w koloniach znajdujacych się na pastwiskach poprzez organizowanie wypasu i koszenie,
- wsiedlenie susła do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu z kolonii w Świdniku (z informacji pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza wynika, że wsiedlenie odbyło się z bardzo dobrym rezultatem), suseł w ZOO w Zamościu ma być bazą do zasilania poszczególnych kolonii.

Planowana jest również reintrodukcja susła do rezerwatu "Gliniska", gdzie wyginął, ale nie znam jeszcze szczegółów dotyczących terminu. Nie jest to raczej planowane na tym etapie prac.

Obecny etap (III) ma na celu:
A) w zakresie kolonii zwartych:
- kontynulację utrzymania siedlisk w koloniach położonych na pastwiskach obejmujaca wypas bydła (50 szt) i dokaszanie niedojadów, trzykrotne w ciagu roku koszenie i zbiór siana na powierzchni ok. 90 ha,
- inwentaryzacja dokładna znanych stanowisk i opracowanie raportu, który oceni dotychczasowe efekty prac i wskaże kierunki ich kontynuacji.
- prowadzenie monitoringu kolonii, która poza poznaniem tendencji zmian populacji, bedzie miała na celu wyznaczenie obszarów do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej,

B) w zakresie kolonii śródpolnych:
- wykonanie inwentaryzacji kolonii srodpolnych w celu określenia ilości i liczebności populacji żyjacych na drogach, miedzach i nieuzytkach wśród pol uprawnych,
- oszacowanie mozliwości stworzenia kolonii zwartych poprzez wykup lub dzierżawę gruntów i zakładanie pastwisk.

C) w zakresie zagrozenia przez lisy:
- interwencyjny odstrzał lisów (ok. 80 osobników),

D) w zakresie edukacji:
- wydanie broszury o susłach.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Rey 


Posty: 8448
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-10-24, 23:30   Re: Program ochrony susła perełkowanego

Bardzo dziękuje za odpowiedź :res:

Wiacek napisał/a:
- wsiedlenie susła do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu z kolonii w Świdniku (z informacji pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza wynika, że wsiedlenie odbyło się z bardzo dobrym rezultatem), suseł w ZOO w Zamościu ma być bazą do zasilania poszczególnych kolonii.

Planowana jest również reintrodukcja susła do rezerwatu "Gliniska", gdzie wyginął, ale nie znam jeszcze szczegółów dotyczących terminu. Nie jest to raczej planowane na tym etapie prac.


Jak by były dostępne nowe informacje na ten temat, jak również pojawiły by się nowe wiadomości o tym programie bardzo był bym wdzięczny gdyby zostały one zaprazentowane także w tym temacie na Forum :]
_________________
Marcin
The Show Must Go On
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2008-05-06, 13:27   

Zamieszczam informacje podane przez koordynatora programu - pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza

Cytat:
Projekt „Ochrona stanowisk susła perełkowanego w Polsce”

Suseł perełkowany jest gatunkiem wschodnioeuropejskim i zasiedla stepy oraz obszary o podobnym charakterze na Ukrainie, w Mołdawii, w Europejskiej części Rosji, na Białorusi i w Polsce. Krajowa populacja, część ukraińskiej oraz populacja białoruska są traktowane jako stanowiska oderwane od zwartego zasięgu i stanowią północno – zachodnią granicę występowania gatunku. Polskie stanowisko susła znajduje się na Lubelszczyźnie, obejmując kolonie rozsiedlone w okolicy Zamościa, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego i Świdnika.
W naszym kraju, poza zasiedlaniem pastwisk, suchych łąk i ugorów, susły tworzą niewielkie kolonie na drogach śródpolnych oraz obrzeżach plantacji koniczyny, lucerny, buraków cukrowych i zbóż.
Przyczyn drastycznego obniżania się liczebności populacji susła na terenie Polski należy doszukiwać się nie tylko w jednym, a w całym splocie negatywnych czynników tzn. zarówno w zmianach warunków siedliskowych jak i w wewnętrznych zmianach populacji. Zmiana warunków siedliskowych związana jest przede wszystkim z załamaniem się na początku lat 90–tych ubiegłego stulecia hodowli krów i owiec, a tym samym z likwidacją pastwisk bądź ograniczaniem ich areału. Bardzo często na tych terenach dochodziło do nadmiernego rozrostu roślinności zielnej, a wręcz w wyniku braku wypasu i koszeń do zarastania przez krzewy i podrost drzew. Ubożenie florystyczne, prowadzące do zanikania roślinności będącej pokarmem susłów, stało się również zagrożeniem dla niektórych kolonii. Także skutki wynikające z antropopresji, związane z postępującym rozwojem gospodarczym w rolnictwie, powodują z roku na rok zmniejszanie ilości ugorów, nieużytków i dróg śródpolnych, które są najodpowiedniejszym miejscem bytowania dla małych, śródpolnych kolonii.
Negatywny wpływ na liczebność susłów wywierają również niekorzystne warunki atmosferyczne. Wzrost lub spadek liczebności osobników w danym roku zależy w dużym stopniu od stanu pogody, przy czym zimowe raptowne skoki temperatury powodują wybudzanie susłów ze snu zimowego, straty energii a w konsekwencji śmierć z wycieńczenia. Natomiast wiosenne ulewne deszcze, poza zatapianiem susłów w norach, ograniczają kontakty samców z samicami podczas okresu rui, co negatywnie wpływa na rozmnażanie.
Inny problem wynika z faktu, że populacje susłów są w większości populacjami izolowanymi. Izolacje te polegają na braku możliwości migracji zwierząt z jednej kolonii do drugiej, powodując redukcję zmienności genetycznej, czego efektem jest słabe dostosowywanie osobników do bodźców środowiskowych. Jednak efekt istnienia i utrzymywania się kolonii susłów na jednym stanowisku przez dziesiątki lat, świadczy o przystosowaniach populacji do życia w izolacji dzięki wykształceniu na drodze ewolucji specyficznych struktur. Służy temu podział całej kolonii na klany, stanowiące oddzielne grupy, pomiędzy którymi dochodzi do wymiany materiału genetycznego.
Historia ochrony susła perełkowanego w Polsce sięga 1982 roku, kiedy to w celu ochrony stanowisk tego coraz rzadziej występującego zwierzęcia zostały utworzone pierwsze dwa rezerwaty "Hubale" i "Gliniska". Rok później, w obliczu zaznaczających się przejawów zanikania kolonii, Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydał rozporządzenie, na mocy którego suseł perełkowany został objęty ochroną gatunkową.
Na podstawie badań nad występowaniem susłów w Polsce i zmian w rozsiedleniu tego gatunku, wykazano m.in. istnienie pięciu dużych kolonii w Hubalach, Gliniskach, Popówce, okolicach Grabowca i Chochłowa, które otoczono ochroną rezerwatową, natomiast jedną kolonię w miejscowości Gródek objęto ochroną w formie użytku ekologicznego.
Wszystkie wyżej wymienione stanowiska, łącznie z dwoma pozostałymi koloniami, znajdującymi się w okolicy Tyszowiec (projektowany rezerwat) i na trawiastym lotnisku w Świdniku, podlegają również ochronie prawnej Unii Europejskiej i zostały wpisane na listę Sieci Natura 2000. Ponadto susła uznano za gatunek priorytetowy.
Pomimo ochrony gatunkowej i tworzenia obiektów ochronnych zagrożenie wyginięciem, zwłaszcza zwartych kolonii susłów, ciągle rosło. Dało to podstawę do wpisania tego gatunku do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”.
Suseł perełkowany został wprowadzony również na czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i podlega również Konwencji Berneńskiej.
Wykonywane od 2000 roku, w ramach projektu ochronnego, prace finansowane przez Fundację EkoFundusz, Wojewodę Lubelskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza z/s w Zamościu, bez wątpienia pozwoliły na uratowanie ostatnich zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce. Cel ten został osiągnięty poprzez przywrócenie pastwiskowego charakteru na wszystkich obiektach dzięki zabiegom systematycznego koszenia i wypasu pastwisk, wycinania na nich podrostu drzew i krzewów oraz rekultywacji murawy.
Projekt przyniósł wymierne efekty w zwiększeniu liczby susłów w naturalnych koloniach zwartych, z ok. 270 osobników notowanych w momencie rozpoczęcia projektu (z wyłączeniem kolonii introdukowanej w Świdniku), do ok. 3470 szt. w 2007 roku. Największy wzrost liczby osobników zanotowano na terenie rezerwatów „Popówka” i „Suśle Wzgórza”, gdzie liczba susłów wzrosła kilkudziesięciokrotnie.
Do projektu planuje się włączenie zadania - reintrodukcji susłów w rezerwacie „Gliniska”, gdzie wyginęły one na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Projekt ten umożliwił również stworzenie hodowli zachowawczej susła w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym.
Nadzór naukowy nad całością projektu ochronnego prowadzi dr Stefan Męczyński, pracownik naukowy Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalista zajmujący się od lat 70-tych problematyką biologii i występowania susła perełkowanego, natomiast ze strony Wojewody Lubelskiego w realizacji projektu uczestniczy Wojewódzki Konserwator Przyrody mgr Beata Sielewicz. Całość projektu koordynowana i realizowana jest przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza: mgr Krzysztofa Próchnickiego i mgr Piotra Dudę przy współpracy dr Tadeusza Grądziela (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu), mgr Ryszarda Styki (Instytut Biologii UMCS w Lublinie) i dr Jana Śmiełowskiego (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu, FBE w Poznaniu). W ochronę susłów zaangażowane są również Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne wspierając projekt w pracach inwentaryzacyjnych i edukacyjnych.

Krzysztof Próchnicki


Popówka.jpg
Idealne warunki siedliskowe w rezerwacie przyrody "Popówka" Fot. K. Próchnicki
Plik ściągnięto 5867 raz(y) 53,47 KB

suseł parełkowany.jpg
Suseł perełkowany Fot. K. Próchnicki
Plik ściągnięto 5924 raz(y) 89,6 KB

_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Wychuchol 


Posty: 962
Skąd: Joozephoslaw
Wysłany: 2008-05-07, 15:36   

Fajnie, wygląda na to że działania przynoszą efekty :grin: I tak większość populacji żyje w Świdniku, ale perpektywy innych kolonii wyglądają dużo różowiej :oki:
 
 
Jurek 

Posty: 340
Skąd: Telatyn
Wysłany: 2008-05-08, 21:27   

Tylko ta w Świdniku jest "wąska genetycznie" :|
_________________
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2009-04-09, 21:02   

Otrzymaliśmy nowe wyniki inwentaryzacji susła perełkowanego. Zestawiłem wyniki z lata 2006-2008 w tabeli.
Wyjaśniam, ze liczba osobników w Świdniku w 2008 r. posiada tylko 3 cyfr, nie brakuje tam na końcu zera.

Otrzymałem też informację, że w 2008 r. w Zamojski ZOO utrzymało się jeszcze kilkanaści osobników.

Inwentaryzacja finansowana jest przez WFOŚ w Lublinie.

suseł.jpg
Plik ściągnięto 6758 raz(y) 81,27 KB

_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Jurek 

Posty: 340
Skąd: Telatyn
Wysłany: 2009-04-10, 20:49   

To kiepsko z gryzoniem :| , ktory w latach 50-60-tych byl jeszcze w uprawach rolniczych szkodnikiem :?
Jakies plany na przyszlosc :> :?:Wiacek napisał/a:
Otrzymaliśmy nowe wyniki inwentaryzacji susła perełkowanego. Zestawiłem wyniki z lata 2006-2008 w tabeli.
Wyjaśniam, ze liczba osobników w Świdniku w 2008 r. posiada tylko 3 cyfr, nie brakuje tam na końcu zera.

Otrzymałem też informację, że w 2008 r. w Zamojski ZOO utrzymało się jeszcze kilkanaści osobników.

Inwentaryzacja finansowana jest przez WFOŚ w Lublinie.
_________________
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2009-04-15, 21:42   

Jurek napisał/a:
Jakies plany na przyszlosc

Nie za wiele można zrobić, bo przecież program ochrony susła jest realizowany.

Można zaproponować zabiegi ochronne (koszenie) z dopłatami na stanowiskach w dolinie Szyszły w zamian za łąk Błonia Nadbużańskie, gdzie zaprzestano koszenia. Fundusze były zagwarantowane.

Szkoda, że nie udało się przesiedlić susła do Glinisk z Świdnika przed spadkiem liczebności.

W inwentaryzacji podają, że przyczyną spadku było przegęszczenie, ale z tego co pamietam to donoszono w TV, że susły topiły się w czasie odwilży bo nory zostały zalane. Ratowali je pracownicy Świdnika i suszyli w hangarach. To raczej uznałbym za przyczynę drastycznego spadku liczebności.

Realizatorzy programu ochrony jakby zadowolili się wzrostem liczebności na 2 stanowiskach. Pozostałe niby są czynni chronione, ale nie widzę tam walki z innymi problemami np. z kotami i psami wałęsajacymi się w Hubalach. Moze wartoby odłowiać koty na stanowiskach, bo jak zasmakowały to przecież nie zostawią suto zastawionego stołu.

A może macie jakieś inne propozycje.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
kojot 

Posty: 2
Skąd: Polska
Wysłany: 2009-09-28, 22:06   Reintrodukcja

Przygotowałem teren reintrodukcji Susła perełkowanego w okolicy Hrubieszowa. Występował on na terenie poligonu wojskowego do końca lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jestem przekonany że postępowanie zgodnie z moimi opracowaniami w ciągu 3-4 lat wzbogaci naszą populację o nową liczącą kilkaset osobników populację. Skalkulowane koszty reintrodukcji są naprawdę niewielkie. Jutro t.j. 29.09 2009 pokażę teren reintrodukcji Panu z Parków Krajobrazowych Roztocza.
Jest to jeden z elementów mojej pracy magisterskiej(SGGW).
Krzysztof W.
 
 
kojot 

Posty: 2
Skąd: Polska
Wysłany: 2009-09-28, 22:57   

Teren do reintrodukcji
Krzysztof Wośko

IMG_1451.jpg
Plik ściągnięto 5922 raz(y) 33,77 KB

 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2009-09-29, 07:45   

kojot napisał/a:
Przygotowałem teren reintrodukcji Susła perełkowanego w okolicy Hrubieszowa

Problem z reintrodukcją susła nie polega na braku potencjalnych miejsc do reintrodukcji a na braku odpowiednio licznej kolonii do pobrania osobników. Do niedawna próg 5000 osobników przekroczony był tylko w Świdniku. Obecnie nie ma kolonii odpowiednio licznej z której można pobrać osobniki.
Najliczniejsza kolonia liczy ok. 3,3 tys. osobników. Nie mam jeszcze danych z tego roku, ale raczej liczebność nie wzrosła na tyle aby przekroczyć 5 tys.

kojot napisał/a:
Panu z Parków Krajobrazowych Roztocza.

Ten Pan pracuje obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Wydziale Spraw Terenowych III w Zamościu.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2009-11-30, 08:03   

Zakończyliśmy udział w Programie na 2008r.
Od 2009 r. program jest realizowamy przez RDOŚ w Lublinie.
Poproszę o udostępnienie najnowszych danych o stanie populacji susła. Jak tylko zdobędę to zmieszczę na forum.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
darius 

Posty: 1349
Skąd: fg,,,j
Wysłany: 2010-03-15, 22:24   

Hej !Coś cicho w temacie suseł?wiacek obiecałeś dane o stanie populacji .Czy coś wiesz o tych resztkach . Wszak zostały już tylko dwie jako tako liczne kolonie :cry:
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2010-03-17, 22:51   

Nie mam jeszcze informacji z 2009 r, z wyjątkiem Świdnika. W 2009 r. liczebność spadła tam do 170 osobników.

Więcej postaram się zdobyć na dniach.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
darius 

Posty: 1349
Skąd: fg,,,j
Wysłany: 2010-03-18, 10:51   

Dzięki Wiacek za info!!!
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  I N F O R M A C J A
Forum Przyroda wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas korzystania z naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki

© PRZYRODA.org | Noclegi Świerże Górne, Kozienice, Chinów - wysoki standard, niskie ceny!

phpBB by przemo  
POLECAMY
hwww.lto.org.pl

www.kuling.org.pl

www.kp.org.pl

www.nietoperze.plREKLAMA
.