PRZYRODA Strona Główna PRZYRODA
Forum dyskusyjne PRZYRODA to doskonale miejsce do wymiany informacji, poszerzania wiedzy, rozwiazywania problemow i wszystkiego co tylko zwiazane z przyroda i jej ochrona.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Interwencje ZamToP w sprawie ochrony przyrody
Autor Wiadomość
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2006-04-29, 14:45   Interwencje ZamToP w sprawie ochrony przyrody

Na terenie ostoi ptaków o znaczeniu europejskim i potencjalnej ostoi ptasiej sieci Natura 2000 "Dolina Górnej Łabuńki" członkowie Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego w dniu 26.04.2006 r. stwierdzili realizację drogi przez obszar lęgowy dubelta. Poprosiłem o wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Łabuniach, ponieważ nie pamiętałem abym opiniował w ramach obowiązków służbowych wprowadzenia takiej inwestycji do studium gminy lub planu miejscowego. Okazało się, że realizują drogę na podstawie zgłoszenia inwestycji celu publicznego przyjętego przez Starostę Powiatowego w Zamościu. Zwróciliśmy sie z pismem do Starosty o udostępnienie akt sprawy. Z analizy akt sprawy wynikło, że droga jest realizowana jako modernizacja drogi gminnej. Projekt zakłada realizację drogi utwardzonej (asfaltowej) na stabilizacji piaszczystej lub z kruszywa, z rowami odwadniającymi na całej długości na długości ok. 1,5 km. Na terenie tym nie istniała jednak nigdy droga gminna, lecz tylko gruntowa droga dojazdowa do łąk. Wynika z tego, że droga realizowana jest z naruszeniem wszelkich obowiązujących procedur. Niezwłocznie postanowiliśmy zawadomić o tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu oraz podalismy do wiadomosci Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Lublinie i Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Delegatury w Zamościu Lubelskiego UW.
Tekst pisma skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu zamieszczono poniżej.

Interwencja Łabunie.doc
Pobierz Plik ściągnięto 1325 raz(y) 83,5 KB

_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Rey 


Posty: 8448
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-05-04, 17:38   

:res: za interwencje :!: Mam nadzieje że inwestycja zostanie przerwana a dubelty zostaną uratowane i ich liczebność w tej ostoi się nie zmniejszy :?
_________________
Marcin
The Show Must Go On
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2006-05-17, 19:09   Odpowiedź PINB w Zamościu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu odmówił wszczęcia postępowania.
Tekst odpowiedzi poniżej w załączniku.

Odpowiedź PINB_1.jpg
Plik ściągnięto 1984 raz(y) 35,71 KB

_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Rey 


Posty: 8448
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-05-17, 20:42   

A co na to WKP :?:
_________________
Marcin
The Show Must Go On
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2006-05-17, 21:37   

Jutro dzwonię do WKP i podjadę do Kierownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa (były Zamojski WKP). Przygotuję pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Dziwnym trafem Powiatowy Inspektor nie zauważył rowów odwadniających, których relaizacja została zaakazana w planie miejscowym. A nasyp ziemny w poprzek doliny, również zakazany w planie miejscowym, określa "warstwą odsączającą".
Całe szczęście, że nie zaplanowano podwyższenia parametrów drogi gruntowej do autostrady, bo też by przeszło.
To jakaś ściema.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2007-03-04, 18:03   Interwencja w rezerwacie "Hubale"

Kolejna interwencja na terenie rezerwatu "Hubale". Poprosiłem Pana spacerujacego z pieskiem o opuszczenie terenu rezerwatu i znalezienie sobie nowego miejsca na takie spacery. Jest to pierwsza interwencja w tym roku i ok. 10 z ubiegłorocznymi. Trzeba poprosić Zarząd Parków Krajobrazowych o umieszczenie wyraźnej tablicy z zakazem wprowadzania psów. Mieszkańcy Zamościa upodobali sobie ten teren na spacery z psami w okresie weekendów, kiedy służby parków krajobrazowych nie pracują.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2007-04-08, 20:47   

Panie Wiaczesławie , przypominam o nieszczęsnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów. Być może elektroniczny cenzor wyciął mój post z 5 kwietnia ale przypominam, że Czerwonoskórzy (C2H5OH) ujęli w Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Białą Górę -murawę kserotermiczną , użytek ekologiczny i stanowisko acheologiczne
jako grunt jest przeznaczony pod zalesienie !!! O tempora o mores!
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2007-04-09, 20:11   

roztoczol napisał/a:
ujęli w Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Białą Górę -murawę kserotermiczną , użytek ekologiczny i stanowisko acheologiczne
jako grunt jest przeznaczony pod zalesienie


Proszę o dokładniejsze informację, bo nie znalazłem Pana postu z 5 kwietnia. Nie wiem o jakiej sytuacji Pan pisze.
Czy chodzi o obecnie opracowywane Studium, czy o zatwierdzone?
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2007-05-28, 10:14   Zalesienia w Jarczowie

W piątek 25.05.2007 r. w dolinie Szyszły stwierdziłem na łąkach trzęślicowych zalesienia. W centralnej części górnego odcinka doliny pomiedzy miejscowosciami Jarczów i Jurów zalesiono ok. 1 ha łąk z licznie występującymi gatunkami rzadkimi i chronionymi.
Sprawa dzisiaj została zgłoszona do WKP w Lublinie.
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
Wiacek 


zamtop

Posty: 1118
Skąd: Zamość
Wysłany: 2007-11-12, 11:45   

Gmina Horodło w projekcie planu do zalesienia przeznaczyła prawie wszystkie łąki (z wyjątkiem doliny Bugu), w tym rónież śródleśne łąki w Lasach Strzeleckich.
W dniu 2007 r. zwróciliśmy się do Delegatury w Zamościu LUW w Lublinie o odmowę uzgodnienia projektu zalesień w planie miejscowym gminy Horodło.

Cytat:
Zamość, 2007.10.29

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość


Zwracam się z prośbą o odmowę uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło dotyczącej wskazania terenów pod zalesienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Horodło nr XXXV(181)06 z dnia 15 września 2006 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło.
W obrębie gminy Horodło zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r., Nr. 229, poz. 2313, z późn. zm.) ochroną w postacie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 objęte zostały: Dolina Środkowego Bugu (PLB0600) i Lasy Strzeleckie (PLB060007). Ostoja „Lasy Strzeleckie” została wyznaczone głównie w celu ochrony m. in.: orlika krzykliwego, trzmielojada, natomiast „Dolina Środkowego Bugu” - bociana białego, trzmielojada.
Zgodnie z zaleceniami MŚ dotyczącymi zasad ochrony gatunków i siedlisk w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków” (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php) dla powyższych gatunków obowiązują następujące zasady ochrony:
orlik krzykliwy – należy:
• „poważnie ograniczyć plany zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych i plany przekształceń reżimu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadzić korektą instrukcji gospodarowania wodą na zbiornikach już istniejących, tak by w dolinie rzeki poniżej piętrzenia utrzymane zostały okresowe zalewy wiosenne;
• użytkować doliny rzeczne zgodnie z dotychczasową ewidencją gruntów;
• popierać ekstensywne rolnictwo związane z utrzymaniem zróżnicowanego krajobrazu rolniczego;
• odtworzyć śródleśne łąki i pastwiska, które w ciągu ostatnich 20 lat zarastały krzewami;
• zabezpieczyć śródleśne tereny otwarte przed zalesianiem i naturalną sukcesją roślinności;
• zaniechać osuszania obszarów leśnych, a w razie potrzeby przywrócić wysokie uwilgotnienie gruntów leśnych poprzez budowę przetamowań na istniejących rowach melioracyjnych;
• zaniechać wszelkich odwodnień śródpolnych zabagnień.”
trzmielojad – należy:
• „kontynuować gospodarkę leśną zmierzającą do uzyskania drzewostanów o zróżnicowanym składzie gatunkowym i strukturze piętrowej;
• chronić śródleśne tereny otwarte.”
bocian biały – „w celu ochrony żerowisk należy:
• rozpoznać miejscowe warunki żerowania, przy czym trzeba rozróżniać tereny położone w dolinach rzecznych od terenów w pozadolinnym krajobrazie rolniczym;
• w przypadku dolin rzecznych utrzymać możliwie naturalny system ekologiczny doliny (łąki na międzywalu, starorzecza itp.);
• w przypadku pozadolinnego krajobrazu rolniczego ograniczyć melioracje do obszarów ornych, natomiast unikać osuszania i likwidacji trwałych użytków zielonych;
• zaniechać zalesiania podmokłych i wilgotnych terenów otwartych oraz łąk na obszarach o najwyższych zagęszczeniach.”

Na podstawie konsultacji z przedstawicielem Zamojskiej Grupy OTOP, uznaję zasady ochrony powyższych gatunków za jednoznacznie wskazujące na konieczność ochrony terenów otwartych jak również zakaz wprowadzania zalesień. W związku z tym, że w obrębie ostoi „Lasy Strzelecki” występuje niewielka powierzchnia terenów otwartych, bardzo ważną rolę odgrywają tereny otwarte w otoczeniu ostoi.
Lądowe nieleśne siedliska przyrodnicze (w szczególności: murawy kserotermiczne i torfowiska) chronione są przed zalesieniami również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 107 z dnia 9 września 2002 r., poz. 2449), co zostało zgłoszone w ramach wniosków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło pismem Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13.12.2006 r.
Zakres zalesień w obrębie gminy Horodło na terenie ostoi „Lasy Strzeleckie” jak i terenów otwartych w sąsiedztwie ostoi istotnie zmniejszy bazę żerowiskową dla wyżej wspomnianych gatunków ptaków.
Zalesienia terenów otwartych (łąk, pastwisk i ugorów) na terenie gminy Horodło uznaje się za sprzeczne za art. 33 ustawy o ochronie przyrody oraz ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.
Zwracam również uwagę na nierzetelność prognozy oddziaływania na środowisko pomijającej istotę ochrony ostoi ptaków w sieci Natura 2000. Pominięcie potrzeb ochrony spowodowało pozytywną ocenę wpływu zmian planu na środowisko w zakresie zalesień.
W związku z powyższym wnosimy o:
- odmowę uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło,
- zgłoszenie konieczności skorygowania ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie uzupełnienia oceny zmian na gatunki ptaków chronione w ostojach sieci Natura 2000.


Prezes Zarządu
Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Wiaczesław MichalczukDo wiadomości:
1. Urząd Gminy w Horodle, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło
2. LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
3. Zamojska Grupa OTOP, ul. Makuszyńskiego 3, 22-400 Zamość
_________________
Sekcja Odonatologiczna PTE
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze - http://zamtop.org.pl/
 
 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2008-02-26, 23:54   Wiosenne wypalania

Proponuję pobawić się w wojnę psychologiczną z wiosennymi i żniwnymi wypalaczami .
Przeglądając stronę Modis Terra znalazłem taki oto programik współpracujący z programem Google Earth .Program ten ( na razie wersja próbna ) pokazuje na podkładzie zdjęć satelitarnych miejsca w których w czasie ostatnich 24 godzin nastąpiły pożary , czytaj większe wypalania (na przykład łąk, ściernisk ) .
Trzeba mieć zainstalowany Google Earth , z przeglądarki ( Explorera , bo na Operze nie działa właściwie ) wejść na stronę:
http://maps.geog.umd.edu/firms/kml/

z listy wyboru regionów wybrać:
Europe
następnie wybrać:
otwórz-uruchamia się Google Earth z zaznaczonymi ognikami
lub
zapisz - zapisuje plik na dysk , uruchomimy go później z poziomu Google Earth


Co prawda w przepisach o dopłatach mówi się , że wypalanie jest zabronione pod rygorem utraty dopłat , lecz gdy zapytałem pracowników tomaszowskiego biura ARiMR ilu rolników ukarano za to, wzruszyli ramionami ... Może jeden??? Brzydząc się donosicielstwem uprawiam wśród chłopów propagandę : no jednak kiedyś mogą was dopaść i to z kosmosu !
Trzeba zobaczyć ich miny , gdy na prezentowanych w czasie szkolenia zdjęciach rozpoznają działkę swoją , sąsiada lub bodaj kogoś z okolicy ....
 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2008-04-06, 19:14   Wywierzysko w Łosińcu

Ktoś dokładnie wybebeszył koparką wywierzysko w Łosińcu .
Goethe pisał "nie ma nic gorszego niż wyobraźnia prostacka"- to chyba za sprawą tej wyobraźni ...

wywierzysko.jpg
Plik ściągnięto 1872 raz(y) 99,12 KB

 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2008-04-20, 10:51   Siłownie wiatrowe na Roztoczu

Witam
Dotarła do mnie informacja ( nie potwierdzona , ale bardzo prawdopodobna), że jakiś inwestor planuje budowę siłowni wiatrowych na tzw. Górze Przeorskiej koło Korhyń i Białej Górze koło Majdanu Górnego. Może ktoś wie na ten temat więcej?
Trzy wiatraki stoją już w Dębach , w gminie Lubycza no i ... więcej stoją niż kręcą się. Wystarczy popatrzeć na mapę opublikowaną przej IMGW, by zauważyć, że południowy wschód Polski nie jest wybrzeżem i niespecjalnie nadaje się do realizacji takich pomysłów. Według "Agrometeorologii " S. Baca, średnia prędkość wiatru w naszym regonie jest najniższa w całym kraju. Książka gdzieś mi się zawieruszyła , postaram się odnaleźć ją.
Tak więc pomysł chyba niezbyt sensowny.

energia wiatru.jpg
Plik ściągnięto 1962 raz(y) 88,96 KB

 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2008-05-28, 10:24   Wybitni sołtysi

Witam

W lokalnym pisemku "Tygodnik Tomaszowski" znalazłem taką oto notatkę :

"Protest sołtysów
Powiatowe Zrzeszenie Sołtysów w Tomaszowie Lubelskim podjęło uchwałę, w której wnioskuje o uchylenie niekorzystnego dla rolników rozporządzenia . Chodzi o przepisy, które wyłączają z dofinansowania zalesienia na terenach objętych programem Natura 2000. Rozporządzenie to, według sołtysów, ingeruje także niekorzystny sposób w plany zagospodarowania przestrzennego gmin. Apelują oni więc do ministra środowiska o jak najszybsze uchylenie rozporządzenia, do czasu opracowania planów zarządzania na obszarach Natury 2000. "
1. Zapis o zakazie zalesień istnieje nie w rozporządzeniu, a w dokumencie PROW 2007-2013-przyjętym przez Sejm Najjaśniejszej RP .
Chociaż są próby jakichś bliżej nie określonych zmian,
http://www.arimr.gov.pl/i...1&zaj=1&kol=411

2. Samorządy zachowują się jak dziewczę, które chce cnotę zachować, ale zarazem zabawić się dobrze-kochamy przyrodę, wszędzie chwalimy się nią, bierzemy pieniądze z ONW,dopłat bezpośrednich ,wszystko co się da, ale gdy wiąże się to z jakimiś ograniczeniami, wtedy przyroda jest be, Unia jest be, minister środowiska jest be
3.Natura 2000 w oczach lokalnych działaczy jest jedną z największych przeszkód w rozwoju regionu - już ja widzę te autostrady i lotniska budowane w Tomaszowie jeśli tylko nie będzie wrednej Natury
4.Jeśli zalesienia mają być głównym motorem rozwoju wsi, to proponuję zatrudnienie autorów uchwały w tradycyjnych leśnych zawodach:bartnictwo, zbieractwo, wypalanie węgla drzewnego- trochę umorusani nie mieliby czasu na wymyślanie rzeczy mądrych inaczej .
 
 
roztoczol 


Posty: 874
Skąd: Tomaszów_L
Wysłany: 2008-06-03, 10:38   Siłownie wiatrowe

Witam!

Trwają przymiarki do lokalizacji siłowni wiatrowych w okolicach Jarczowa i Przeorska- czyli tzw. Góra Przeorska . Grupa bardzo ważnych i wpływowych person odwiedziła nie tak dawno tomaszowskie starostwo. Na razie żadne urzędowe dokumenty nie wpłynęły. Trudno dyskutować o pogłoskach, lecz nieoficjalnie mówi się o dużej liczbie, rzędu kilkudziesięciu, wiatraków.Pod względem łatwości załatwienia działek może być to realne, gdyż sporo gruntów należy do gospodarstw wielkoobszarowych, w tym będących wciąż własnością Skarbu Państwa.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  I N F O R M A C J A
Forum Przyroda wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas korzystania z naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki

© PRZYRODA.org | Noclegi Świerże Górne, Kozienice, Chinów - wysoki standard, niskie ceny!

phpBB by przemo   - recenzje mang
POLECAMY
hwww.lto.org.pl

www.kuling.org.pl

www.kp.org.pl

www.nietoperze.plREKLAMA
.